โมเดอร์นาเตรียมจัดวัคซีนโควิด 1,000 ล้านโด๊สให้ประเทศยากจน

บริษัทโมเดอร์นาเผยแพร่แถลงการณ์ของนายสเตฟาน บานเซล ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ( ซีอีโอ ) ว่าจวบจนถึงปัจจุบัน ประชากรโลกมากกว่า 250 ล้านคน ได้รับวัคซีน “สไปค์แวกซ์” ที่พัฒนาและผลิตโดยโมเดอร์นา เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม โมเดอร์นาตระหนักดีว่า ยังมีอีกหลายพื้นที่บนโลกซึ่งมีประชากรจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีน

ด้วยเหตุนี้ โมเดอร์นาจะเพิ่มการส่งมอบวัคซีนในปี 2565 โดย 1,000 ล้านโด๊ส จะเน้นส่งมอบให้กับกลุ่มประเทศฐานะยากจน โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการส่งมอบวัคซีน 2,000-3,000 ล้านโด๊ส ให้แก่ลูกค้าทั่วโลก รวมถึงโครงการโคแวกซ์ขององค์การอนามัยโลก ( ดับเบิลยูเอชโอ ) ที่โมเดอร์นายืนยันการมอบวัคซีนเข้าโครงการ “เป็นจำนวนสูงสุด 500 ล้านโด๊ส” ตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปีนี้ เรื่อยไปจนถึงปีหน้า

ทั้งนี้ โมเดอร์นาประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วย เรื่องการจัดสรรงบประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 16,925 ล้านบาท ) เพื่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนจากเทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอในทวีปแอฟริกา แน่นอนว่าต้องรวมวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เช่นกัน

This entry was posted in News.