โซมาเลียชนะเคนยาในศาลโลกคดีพิพาทเขตแดน

เส้นเขตแดนใหม่ทางทะเล ที่วาดโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือ ไอซีเจ (International Court of Justice : ICJ) ใกล้เคียงกับแนวเส้นที่เสนอโดยรัฐบาลโซมาเลียมากที่สุด ครอบคลุมแหล่งขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งหลายแปลง ที่เคนยาอ้างกรรมสิทธิ

ผู้พิพากษาโจแอน โดโนฮิว กล่าวว่า เขตแดนทางทะเลที่แก้ไขใหม่ ตามแนวเขตเศรษฐกิจจำเพาะ บนไหล่ทวีปของโซมาเลียและเคนยา เป็นการแก้ไขความขัดแย้งที่ประสบความสำเร็จและเป็นธรรม เคนยาซึ่งได้ดินแดนเพิ่มในส่วนของดซมาเลียเพียงเล็กน้อย ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็น ถึงเขตแดนทางทะเลที่ลงตัว ระหว่าง 2 ประเทศ

นายออสมาน อาโบกอร์ ดับเบ รัฐมนตรีกระทรวงสารนิเทศโซมาเลเซีย เขียนข้อความบนเฟซบุ๊ก หลังทราบคำวินิจฉัยของไอซีเจ ว่า “เราชนะคดีทะเลของเรา ที่ถูกยึดครอง ชัยชนะครั้งไม่ใช่ได้มาโดยง่าย แต่ด้วยความเสียสละและต่อสู้อย่างถึงที่สุด ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย”

คดีนี้ตัวแทนรัฐบาลโซมาเลีย ยื่นฟ้องต่อไอซีเจ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ศาลโลก (World Court) ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้มีคำวินิจฉัย กรรมสิทธิ์เหนือผืนดิน ก้นมหาสมุทรอินเดีย นอกชายฝั่งรอยต่อระหว่าง 2 ประเทศ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 160,000 ตารางกิโลเมตร

This entry was posted in News.