บิ๊กดาต้า ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญในวงการธุรกิจ

บิ๊กดาต้า ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญในวงการธุรกิจ ถ้าหากถามว่า คุณเคยได้ยินเรื่อง Big Data ไหม หลายคนประมาณสามในสี่ก็คงจะตอบว่า ‘เคยสิ’ แต่เมื่อเราคุยกันต่อว่า ‘แล้ว Big Data คืออะไร’ ความเงียบก็ได้เกิดขึ้น ถ้าคุณรู้สึกแบบเดียวกับเรา คุณมาถูกที่แล้ว เพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยรู้สึกแบบนั้น และหลังจากอ่านบทความนี้ คุฌก็อาจจะเข้าใจ Big Data มากขึ้น เริ่มกันเลยค่ะ

Big Data คือข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในวงการธุรกิจ ด้วยลักษณะของข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมหาศาลและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง หรือไม่มีโครงสร้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลที่รอการนำไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าให้กับองค์กร

แต่การที่จะทำ Big Data ให้สำเร็จนั้น เพียงแค่มีข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เนื่องจากข้อมูลที่ใช้จะต้องมีคุณภาพสูง เหมาะสมกับการนำไปวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่ง Insight ในด้านต่าง ๆ

แล้วข้อมูลแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็น Big Data ที่มีคุณภาพ? สามารถหาคำตอบได้จากนิยามคุณสมบัติของ Big Data ด้วยหลักการ 5V ดังนี้

1. Volume : ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีขนาดใหญ่มากกว่า Terabyte เป็นข้อมูลที่มาจากการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลภายในองค์กร ทั้งจากระบบ Offline และ Online โดยจะต้องมีปริมาณมากพอสำหรับการนำไปวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ Insight ที่ต้องการ

2. Velocity : ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและทันต่อเหตุการณ์ เช่น ข้อมูลจากระบบ GPS ข้อมูลจากระบบ Sensor หรือข้อมูลการสนทนาผ่านการใช้ Social Media เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time เพื่อประกอบการตัดสินใจที่รวดเร็วและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

3. Variety : รูปแบบของข้อมูลที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 1.) ข้อมูลเชิงโครงสร้างที่มีการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เช่น ข้อมูลจาก Excel หรือข้อมูลที่มีความชัดเจนสามารถระบุได้ด้วยตัวเลข 2.) ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง เช่น ข้อมูลในเว็บไซต์หรือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างมีรูปแบบ ซึ่งสามารถค้นหาหรือแท็กข้อมูลได้ 3.) ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อมูลที่มีการโต้ตอบกันในโลกโซเชียล ข้อความเสียง รูปภาพ และวิดีโอ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากมีข้อมูลที่หลากหลายก็จะช่วยให้สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

4. Variability : ข้อมูลที่ยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางการใช้งาน มีรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลที่ต่างกันออกไปในแต่ละแหล่งที่มาและเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้หลากหลายแง่มุม

5. Veracity : ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและยืนยันความถูกต้องของชุดข้อมูลได้ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้อง ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดหลังจากการนำผลลัพธ์ข้อมูลไปใช้งาน

แม้การบริหารจัดการ Big Data จะฟังดูเป็นเรื่องซับซ้อนและต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก แต่แน่นอนว่าทุกองค์กรไม่สามารถมองข้ามการทำ Big Data ไปได้ เพราะ Big Data คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจ จากการตัดสินใจที่รวดเร็วและการวางกลยุทธ์ที่แม่นยำ จึงเป็นความท้าทายขององค์กรในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อไม่ให้พลาดทุกโอกาสที่ซ่อนอยู่

This entry was posted in News.