ที่ประชุมชีวภาพยูเอ็นรับรอง “ปฏิญญาคุนหมิง”

ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ยูเอ็นเอฟซีซีซี) สมัยที่ 15 หรือ คอป15 ที่เมืองคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีฉันทามติร่วมกันรับรอง “ปฏิญญาคุนหมิง” เพื่อเป็นรากฐานของการผลักดันให้มีการจัดทำสนธิสัญญา เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกฉบับใหม่ โดยหนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญจากปฏิญญาดังกล่าว คือ “การดำเนินการอย่างเร่งด่วนในเชิงบูรณาการ” เพื่อปฏิรูป “โครงสร้างเศรษฐกิจทุกภาคส่วน”

อนึ่ง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศต่อที่ประชุมคอป15 จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยรัฐบาลปักกิ่งบริจาคตั้งต้น 1,500 ล้านหยวน ( ราว 7,728.26 ล้านบาท )

ขณะเดียวกัน ผู้นำจีนแสดงความหวังว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วอีกหลายแห่งจะเข้าร่วมกับกองทุนนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ยังพัฒนาน้อยกว่า ให้สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

This entry was posted in News.