จีนลุยฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ หลังอัตราการฉีดยังน้อยไม่ถึง 50%

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (National Health Commission) เผยข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยระบุว่า จีนฉีดวัคซีนทั่วแผ่นดินใหญ่ไปแล้ว 2.6 พันล้านโด๊ส

ปัจจุบัน จีนมุ่งเน้นฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนของคนกลุ่มนี้ถือว่าค่อนข้างน้อย โดยจากข้อมูลเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ระบุ บางพื้นที่ของจีน ชาวจีนอายุมากกว่า 80 ปี มีอัตราการฉีดวัคซีนน้อยกว่า 30% ขณะที่อายุ 71-80 ปี ฉีดไม่ถึง 50% ตามข้อมูลจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

This entry was posted in News.