จีนตั้งกลุ่มบริษัทโลจิสติกส์ใหม่ รัฐเป็นเจ้าของ ผ่านการควบรวมกิจการ

สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG) รายงาน จีนจัดตั้งกลุ่มบริษัทโลจิสติกส์แห่งใหม่ที่มีรัฐเป็นเจ้าของ โดยรวมบริษัทต่างๆ 4 บริษัท ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บและขนส่งวัสดุ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์ โดยมี สายการบิน China Eastern Airlines บริษัท COSCO Shipping และ China Merchants Group ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและบริหารทรัพย์สินของรัฐ (SASAC) ของคณะรัฐมนตรีจีน และกลุ่มบริษัทใหม่ ถือหุ้นฝ่ายละ 38.9% ขณะที่ สายการบิน China Eastern Airlines บริษัท COSCO Shipping และ China Merchants Group ซึ่งทำหน้าที่เป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ ถือหุ้น 10%, 7.3% และ 4.9% ตามลำดับ

กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของประเทศจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในช่วงมกราคมถึงตุลาคม 2021 มูลค่ารวมของโลจิสติกส์เพื่อสังคม เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็นมูลค่า 261.8 ล้านล้านหยวน (41 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามรายงานของสหพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีน

กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่บริหารงานจากส่วนกลางด้วยทุนที่หลากหลายภายใต้การกำกับดูแลของ SASAC เนื่องจากประเทศกำลังดำเนินการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประเทศจีนได้ก่อตั้งบริษัทอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยรัฐเป็นเจ้าของ-เข้าไปถือหุ้น ผ่านการควบรวมกิจการเช่นกัน

This entry was posted in News.