กลไกของเซลล์ที่ควบคุมการก่อตัวของซีสต์

ออร์กานอยด์มีสารตั้งต้นของเซลล์จำนวนมากและลายเซ็นทางพันธุกรรมที่จำเป็นต่อการสร้างไตในระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อน โครงสร้างคล้ายเนฟรอนของออร์กานอยด์เริ่มพัฒนาระบบหลอดเลือดและถึงขนาดมีขีดความสามารถที่จำกัดในการกรองของเสีย ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของไตเพื่อให้สารอินทรีย์มีประโยชน์ในการศึกษาออร์กานอยด์ที่ตัดต่อด้วยยีนเริ่มก่อตัวเป็นซีสต์

ซึ่งในที่สุดก็แยกออกและขยายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นเซนติเมตร จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการคัดกรองครั้งแรกโดยใช้อวัยวะของมนุษย์ที่แก้ไขด้วยยีนเพื่อระบุยารักษาที่มีศักยภาพสำหรับ ADPKD โดยเน้นที่กลุ่มของสารยับยั้งเอนไซม์เพื่อให้เข้าใจอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับกลไกของเซลล์ที่ควบคุมการก่อตัวของซีสต์ ออร์แกนอยด์ของเราพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์มากในการระบุตัวยารักษาโรคที่สมควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับการรักษา ADPKD หลังจากทดสอบสารยับยั้งเอนไซม์จำนวน 247 ชนิดบนออร์กานอยด์แล้ว นักวิทยาศาสตร์พบว่ามี 9 ชนิดที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของซีสต์ โดยไม่ทำให้การเจริญเติบโตโดยรวมของออร์กานอยด์หยุดชะงัก สารประกอบหนึ่งคือ quinazoline มีประสิทธิผลเป็นพิเศษ